Skip Navigation Links>Zámek Chyše>Interiéry

Zámecké interiéry

Prohlídka s průvodcem.

Do prohlídkové trasy byly zařazeny umělecky a architektonicky nejhodnotnější interiéry včetně sálu s nástropní malbou od Petra Brandla. Zrekonstruované sály jsou vybaveny slohovým, převážně barokním zařízením.

Expozice Karel Čapek a západočeský kraj

Prohlídka s průvodcem.


Expozice se skládá ze dvou oddílů:

1. Pobyt Karla Čapka v Chyších a jeho odraz v literárním díle.

2. Pobyt Karla Čapka na Karlovarsku (Prohoř, Karlovy Vary) a jeho odraz v literárním díle.


V hlavní části expozice jsou soustředěny všechny dostupné materiály, týkající se pobytu Karla Čapka v Chyších v rodině hraběte Vladimíra Lažanského, kde Čapek působil od začátku května do září 1917.

Pobyt v Chyších inspiroval Čapka k napsání mnoha literárních děl. Již na jaře roku 1919 píše povídku Na zámku, kde nechává zaznít postavám, které zde poznal. Ve věci Makropulos doznívá stará pověst Lažanských. V roce 1923 píše slavný protiválečný román Krakatit. Zde ožívá starý hrabě, boxer Egon, komorník Paul (komorník Adolf), zámek obrostlý břečťanem, ale především ožívá tragedie kraje z 25. května roku 1917 – výbuch muničního skladu v Bolevci u Plzně jehož ozvěna dolehla až k Chyším.

Tuto Čapkovu preceptorskou epizodu pro nás objevila spisovatelka Marie Šulcová. Celou svou badatelskou činnost, týkající se pobytu Karla Čapka, shrnula ve svém díle KRUH MÉHO ČASU (knihu je možno zakoupit v zámecké pokladně).


Další část expozice je věnována pobytu Karla Čapka u své sestry Heleny a švagra Dr. Josefa Palivce na statku v Hrádku u Prohoře, který leží jihozápadně od Žlutic směrem na Toužim, a Čapkovým pobytům v Karlových Varech.

K této části jsou připojeny fotografie a programy inscenací her Karla Čapka v Karlových Varech a v Plzni z padesátých let minulého století.


Silverlight verze Rss